Det första flygplanet

Bland de uppfinningar som revolutionerat människans livsföring finns det några som verkligen sticker ut. Gutenbergs bokpress är en som brukar nämnas, internet en annan. Det första flygplanet banade väg för en reserevolution vars effekter vi sannolikt har svårt att uppskatta idag, eftersom vi tar den så för given. När bröderna Wright i 1900-talets absoluta början lyckades får sitt motoriserade plan att lyfta och driva sig framåt några tiotal meter, insåg de antagligen inte vilka enorma svallvågor deras pionjärskap skulle få. Ett sekel senare kan vi korsa jorden inom en tidsrymd som förr inte skulle ha tagit oss längre än till grannsocken.

En pågående revolution

Bröderna Wrights första flygning år 1903 varade i 11 sekunder och transporterade Orville, som rattade planet, 53 meter. Under de efterföljande hundra åren har den teknologiska utvecklingen varit minst sagt betydande. Sakta men säkert har de där 53 metrarna utvidgats till tusentals kilometer, och de 11 sekunderna till tiotals timmar. Men utvecklingen avstannar ju inte där. Som med de flesta andra transportmedel är det centrala intresset idag att hitta alternativa drivmedel och att energieffektivisera flygandet. Det finns många intressanta idéer. vingarna på framtidens flygplan kan fungera som fåglarnas vingar. Kanske känns det kontraintuitivt, men högteknologin kan ha mycket att lära från naturen. Aerodynamik och energieffektivitet är ju av yttersta vikt även för fjäderfän.

Framtidens möjligheter tycks oändliga

Att världsledande forskare och uppfinnare skulle börja härma fågelvingar och andra naturens lösningar på teknikproblem må verka som ett steg från högteknologin, men är faktiskt snarare ett symtom på motsatsen. Naturen har haft miljoner år av evolutionära processer till hjälp för att hitta de absolut effektivaste lösningarna på vissa problem – exempelvis aerodynamik. Att vi hittills inte verkar ha brytt oss särskilt mycket om dessa lösningar är inte ett utslag av vår överlägsenhet, utan snarare att vår teknologi inte har tillåtit oss att anamma naturens metoder. Dock ska påpekas att fysik är fysik, och vi har varit tvungna att efterapa vissa av naturens lösningar. Flygplansvingar har redan en hel del gemensamt med fåglarnas diton, i fråga om att minska luftmotstånd.

Leave a Reply

mts_best