Att använda anläggningsmaskiner på en flygplats

En modern, stor flygplats behöver vara i toppskick både av trivsel- och säkerhetsskäl. Därmed krävs ständigt underhåll av rullbanor, platta, byggnader på flygplatsen såsom terminaler, hangarer, garage och servicebyggnader samt även gräsytor och natur på och runt flygplatsen.

Regler och säkerhet på flygplatsen

För alla större flygplatser finns ett regelverk som styr det mesta på flygplatsen. I Europa är det den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA:s regelverk som gäller. Det rör bland annat hur man får använda anläggningsmaskiner vid arbete på flygplatsen, alltifrån hur maskinerna ska vara uppmärkta till hur höga de får vara och förberedelser inför arbetet.

Att arbeta på en flygplats kräver därför att man är godkänd och säkerhetsprövad samt behörig att utföra arbetet som ska göras och även att fordonet är behörigt att framföras på airside, d.v.s. efter säkerhetskontrollen.

Krav på anläggningsmaskiner på en flygplats

För att få framföra och använda anläggningsmaskiner en längre tid på en flygplats behöver dessa vara kördugliga och ha tillstånd att framföras i vanlig trafik. Fordonet behöver också ha ett tillstånd, antingen tillfälligt eller för en längre period, att passera genom säkerhetskontrollen. Lika väl som passagerare och anställda som går igenom en säkerhetskontroll så måste även fordon passera genom säkerhetskontrollen och kontrolleras.

För att inte störa flygtrafiken och sikten från tornet så behöver fordon vara anpassade till en viss höjd. Ju närmare flygplanens körområde anläggningsmaskiner används, desto lägre höjd är tillåten. Det går att använda t.ex. kranbilar vid arbeten men då behövs speciella tillstånd, riskanalyser och förberedelser.

Precis som vid allt anläggningsarbete är det också viktigt att kontrollera var kablar m.m. finns i marken om man ska gräva eller borra till exempel.

Även den som framför fordonet måste ha tillstånd att vistas på andra sidan säkerhetskontrollen. Det innebär ett tillfälligt eller lite mer långvarigt passerkort. Har man ett tillfälligt kort måste alltid någon behörig person övervaka personen med tillfälligt kort. För att få ett längre tillstånd krävs godkänd utbildning om risker och regler på flygplatsen samt en säkerhetsprövning i form av intervju och registerkontroll.

Ta reda på vad som gäller

Den som ska använda anläggningsmaskiner på en flygplats bör alltid ha en kontakt som arbetar på flygplatsen eller är behörig och erfaren på annat sätt. Det är viktigt att läsa på både om EASA-regler och även lokala föreskrifter för respektive flygplats där EASA-reglerna är tolkade till konkreta instruktioner.

Leave a Reply

mts_best