Concorde – det snabba lyxplanet

 

Concorde är ett överljudsplan som utvecklades som ett gemensamt projekt mellan brittiska och franska intresseorganisationer och bolag. Det första planet sattes i bruk 1976 och flygplansmodellen flögs sedan i passagerartrafik ända till sin sista resa som skedde under 2003. Concorde var det andra passagerarflygplanet som kunde färdas i överljudshastighet. Detta gjorde att planet kunde färdas långa sträckor på mycket kortare tid än vad andra, mer traditionella passagerarplan kunde. Den egenskapen gjorde att planet var speciellt populärt för transatlantiska flygningar – Concorde hade en flygtid som ofta understeg halva den tid som det tog andra flygbolag och flygplansmodeller.

 

Paris, France - March 29, 2010: Airplane Concorde a supersonic passenger airliner with 144 seats, on display as a tourist attraction in Paris CDG Airport.

Lyxigt men oekonomiskt

Concordeplanens överlägsna hastighet var deras största fördel men också en av de största svagheterna. Dels så gjorde hastigheten att flygplanet gjorde åt stora mängder bränsle under sina flygningar. Det i kombination med det relativt låga passagerarantalet gjorde att resekostnaderna blev väldigt höga. Det var helt enkelt inte vem som helst som kunde flyga med Concorde, man var tvungen att vara ganska välbeställd för att ha råd att köpa en biljett på någon av dess flighter. Den höga bränsleåtgång sågs inte heller med blida ögon då den påverkade miljön alltför mycket. Denna aspekt har blivit allt viktigare i dagens samhälle och var en bidragande orsak till beslutet att sluta flyga med Concordeplanen.

 

Olyckan i Paris

Den svåra flygolyckan i Paris år 2000 var en annan av de faktorer som bidrog till att Concordeflygplanen slutligen togs ur drift. På grund av delar som lossnade punkterades ett hjul och en bränsletank vilket orsakade en brand i motorerna. Planet hann lyfta men inte mycket mer, strax utanför flygplatsen störtade planet och kraschade in i en hotellbyggnad i en av Paris förorter. Alla ombordvarande och flera personer på marken omkom vid den svåra olyckan. Som en följd av olyckan togs alla Concordeplan ur trafik för att kontrolleras. Först när orsaken till olyckan uppdagats, och åtgärder vidtagits för att undvika att samma problem uppstod igen, tilläts Concorden att flyga igen. Men tilliten till flygplanet var så pass skadad att bara några år senare beslutade man att ta modellen ur trafik permanent.

 

Leave a Reply

mts_best